PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)

DATA TIM PENGGERAK PKK DESA KEDUNGBANJAR

KECATAMAN TAMAN

NO

NAMA

JABATAN

1

ANIS ISTIANAH

Ketua

2

HARNINGSIH

Wakil Ketua

3

ULI NASIFAH

Sekretaris

4

SITI NURLAELA

Bendahara

5

JAMILATUL MUAWANAH

Anggota

6

TUSMIYATI

Anggota

7

NOK APRIHIYAH

Anggota

8

SRI TAATI

Anggota